Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація

Маслак О. І., Квятковська Л. А.
Маслак О. І., Квятковська Л. А. Маркетинг. Менеджмент, Інновації. Колективна монографія/ За ред. д.е.н., професора С. М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – 624 с.


У монографії досліджено проблеми управляння на ринкових засадах інноваційним розвитком на міждержавному,національному ,регіональному рівнях та рівня окремої організації. Висвітлено методологічні , теоретико - методичні та прикладні засади маркетингу інновацій та інноваційного менеджменту. Викладено підходи до застосування нових методів та інструментів у маркетингу і менеджменті.
КрНУ