Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація


Глухова В.І., Дідур С.В., Яценко Н.М., Загірняк Д.М., Семко Т.В., Шаповал Л.П., Лактіонова Л.О., Мілашенко Т.Т., Вірбулевська О.В., Лактіонов Ю.Г. Актуальні питання розвитку економіки: теорія і практика. Колективна монографія / За ред.. А.О. Касич, М.М. Хоменко - Кременчук: ТОВ «Кременчуцька міська друкарня», 2012. - 308с.

ISBN 978-617-641-008-9

В монографії викладені результати досліджень колективу вітчизняних науковців щодо актуальних теоретичних та практичних питань розвитку сучасної економіки.

В монографії розглянуто широкий спектр проблем з таких напрямів:
- макроекономічні параметри розвитку національного господарства в сучасних умовах;
- соціально-економічні проблеми розвитку вітчизняних підприємств та організацій;
- обґрунтовано напрями удосконалення обліково-аналітичної діяльності на вітчизняних підприємствах.

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які займаються питаннями стійкого розвитку національного господарства.
КрНУ