Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація


Глухова В.І., Ховрак І.В. Становлення економіки України у післякризовий період: ризики та проблеми розвитку / Під ред.. д.е.н., професора О.О. Непочатенко (Частина 1) Умань: Видавець «Сочінський», 2012. 416с.

ISBN 978-966-2643-20-6

У монографії викладено результати досліджень сучасного стану економіки України, висвітлено соціально-економічні складові її розвитку. Розглянуто теоретичні та практичні засади фінансової системи України. Досліджено організаційно-економічні аспекти розвитку підприємств та галузевої економіки, визначено основні проблеми та обґрунтовано шляхи їх вирішення. На основі проведених досліджень окреслено перспективні напрями удосконалення фінансово-облікової діяльності суб’єктів господарювання у післякризовий період. Значну увагу приділено організації маркетингової діяльності на підприємствах.

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які займаються питаннями розвитку економіки України.
КрНУ