Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація


Глухова В.І., Ховрак І.В. Аспекти соціально-економічного розвитку транзитивної економіки. С 69 Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. (Частина 1) – Умань: Видавець «Сочінський», 2011. – 288 с.

ISBN 978-966-1604-89-5

У монографії викладені результати досліджень сучасних проблем розвитку транзитивної економіки. Висвітлені теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку сучасної економіки. Розглянуто теоретичні та практичні засади фінансової системи України. Проаналізовано та визначено шляхи удосконалення фінансування суб’єктів підприємницької діяльності за допомогою ефективного використання різноманітних джерел фінансових коштів (банківське кредитування, страхування, лізинг, поліпшення використання власних коштів). Досліджено сучасні аспекти економічного розвитку підприємств та галузей економіки, визначено основні проблеми та обґрунтовано шляхи їх вирішення. На основі проведених досліджень, окреслено перспективні напрями удосконалення фінансово-облікової діяльності суб’єктів господарювання в ринкових умовах. Значну увагу приділено організації маркетингової діяльності на підприємствах.

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які займаються питаннями розвитку економіки України.
КрНУ