Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУАнотація

С.В. Сукач, Ю. І. Шульга
С.В. Сукач, Ю. І. Шульга. Метод і засоби контролю та управління якістю повітряного середовища у приміщеннях: монографія – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. – 192 с.

ISBN 978-617-639-026-8

Монографія присвячена удосконаленню систем контролю та управління провітрюванням, дослідженню процесів, що протікають у приміщенні під час зміни параметрів повітряного середовища. Значну увагу приділено системам управління вентиляцією та проведенню досліджень мікрокліматичних параметрів з використанням математичного моделювання.

Матеріали монографії рекомендовано для фахівців за напрямом «Охорона праці» при вирішенні проблем зі створення заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності. Деякі розділи можуть бути корисними при навчальній підготовці інженерного персоналу за напрямом «Електромеханіка», а також для науково-дослідної роботи магістрантів та аспірантів відповідних напрямів.
КрНУ