Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація


Басов М.М., Дзюбан В.С., Загірняк М.В., Калінов А.П. Апарати, системи керування та захисту рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ: Монографія. – Кременчук: ПП Щербатих О.В., 2010. – 256 с.

ISBN 978-966-8931-80-2

Представлено результати створення теоретичних основ для забезпечення необхідного рівня експлуатаційної надійності, безпеки та продуктивності підземних електроустановок та систем електропостачання при застосування високих рівнів напруги живлення до 3,3 кВ. Здійснено аналіз та узагальнення стану проблем, пов’язаних із безпечною експлуатацією вибухозахищеного рудникового устаткування й систем підземного електропостачання. Створено наукову базу, нові принципи й технічні рішення, на основі яких булі розв’язана проблема електробезпеки при експлуатації рудникових електроустановок напругою до 3,3 кВ.

У цілому робота охоплює сукупність питань, що пов’язані із забезпеченням необхідного рівня експлуатаційної надійності, безпеки та продуктивності підземних електроустановок і систем електропостачання при застосуванні високих рівнів напруги. Монографія може бути корисною для фахівців електротехнічної галузі, наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів.
КрНУ