Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУАнотація

М. В. Загірняк, Д. Й. Родькін, Ю. В. Ромашихін, О. П. Чорний. Енергетичний метод ідентифікації параметрів асинхронних двигунів: монографія. – Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2013. – 166 с.

ISBN 978-617-639-040-4

Розглянуто методи визначення електромагнітних параметрів електромеханічних систем. Показано можливість використання складових миттєвої потужності при визначенні електромагнітних параметрів асинхронних двигунів. Наведено результати ідентифікації параметрів електромеханічних систем з урахуванням нелінійностей.

Рекомендовано для фахівців у галузі розробки систем діагностики електромеханічних систем та студентів денної та заочної форм навчання за напрямом «Електромеханіка».
КрНУ