Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУАнотація

М. В. Загірняк, Д. Й. Родькін, Ю. В. Ромашихін, О. П. Чорний
М. В. Загірняк, Д. Й. Родькін, Ю. В. Ромашихін, О. П. Чорний. Енергетичний метод ідентифікації параметрів асинхронних двигунів: монографія. – Кременчук: Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 2013. – 166 с.

ISBN 978-617-639-040-4

Розглянуто методи визначення електромагнітних параметрів електромеханічних систем. Показано можливість використання складових миттєвої потужності при визначенні електромагнітних параметрів асинхронних двигунів. Наведено результати ідентифікації параметрів електромеханічних систем з урахуванням нелінійностей.

Рекомендовано для фахівців у галузі розробки систем діагностики електромеханічних систем та студентів денної та заочної форм навчання за напрямом «Електромеханіка».
КрНУ