Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУАнотація

М. В. Загірняк, Д. Г. Мамчур, А. П. Калінов, А. В. Чумачова
М. В. Загірняк, Д. Г. Мамчур, А. П. Калінов, А. В. Чумачова. Діагностика асинхронних двигунів на основі аналізу сигналу споживаної потужності: Монографія – Кременчук: Видавець ПП Щербатих О. В., 2013. – 208 с.

ISBN 978-617-639-037-4

Запропоновано виконувати діагностику асинхронних двигунів (АД) на основі аналізу сигналу споживаної потужності без виведення їх з виробничого процесу. Розвинуто математичні моделі АД у трифазній системі координат, які надають можливість аналізу впливу найбільш поширених дефектів та пошкоджень на електромагнітні та енергетичні процеси, які відбуваються в електричній машині. За результатами математичного моделювання сформульовано діагностичні показники, основані на дослідженні зміни характеристик сигналу споживаної потужності при появі та розвитку дефектів і пошкоджень. За сукупним аналізом сформульованих показників сформовано логічні вирази для діагностики найбільш розповсюджених типів дефектів АД та оцінювання працездатності двигуна. Задля підвищення достовірності діагностики розроблено метод відокремлення впливу параметрів мережі живлення на характеристики АД.

У цілому робота присвячена питанням удосконалення методів діагностики та оцінювання працездатності асинхронних двигунів шляхом аналізу сигналу споживаної двигуном потужності. Монографія може бути корисною для фахівців електротехнічної галузі, наукових співробітників, викладачів, аспірантів та студентів.

КрНУ