Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУАнотація


М. В. Загірняк, А. Б, Почтовюк. Управління персоналом: навчальний посібник. – Харків: ТОВ «ДРУКАРНЯ МАДРИД», 2014. – 248 с.

ISBN 978-617-7050-63-5

У навчальному посібнику в доступній формі розглянуто основні питання, що передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Управління персоналом».

Посібник детально структурований, складається з інформаційної частини, резюме з основними термінами та висновками до кожного розділу, контрольних запитань і рекомендованої літератури, що дає змогу студентові ефективно опрацювати навчальний матеріал з даної дисципліни.

Навчальний посібник може бути використаний у вищих навчальних закладах для підготовки бакалаврів за напрямами 6.030601 «Менеджмент», 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці» і магістрів за спеціальностями 8.030504 «Економіка підприємства» і 8.030507 «Маркетинг» та ін.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, які досліджують проблеми менеджменту, а також фахівців у галузі управління та економіки.
КрНУ