Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУАнотація

В. М. Левыкин, И. В. Шевченко, И. Г. Оксанич.
В. М. Левыкин, И. В. Шевченко, И. Г. Оксанич. Модели и информационные технологии мониторинга и оптимизации процесса вращивания монокристаллов полупроводников: монография. – Кременчуг: Издатель ЧП Щербатих О. В. 2014. – 216 с.

ISВN 978-617-639-051-0

Монографія є розвитком методів, моделей та інформаційних технологій моніторингу та оптимізації теплових параметрів технологічного процесу вирощування монокристалів напівпровідників. Розв'язана задача безперервного моніторингу температурних полів системи розплав-кристал у процесі вирощування та задачу автоматизованої оптимізації параметрів теплового екрана в тепловому вузлі.

Призначено для наукових і інженерно-технічних працівників, аспірантів, а також може використовуватися студентами різних спеціальностей для набуття знань і практичних навичок вирішення завдань управління якістю безперервних технологічних процесів.
КрНУ