Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація


В. Підліснюк, М. Загірняк, Т. Стефановська. Зміни клімату: коротко про головне // За ред. В. Підліснюк – Навчальний посібник, Київ-Кременчук, Щербатих O. В., 2010. – 104 с.

ISBN 978-966-8931-72-7

Посібник містить стислі відомості про основні поняття та терміни з питань змін клімату та розкриває причини явища, представляє докази антропогенного впливу на клімат, обговорює основні загрози для регіонів світу та сфер діяльності, зокрема водопостачання, здоров’я людини, сільського господарства, а також екосистем та прибережних зон.

Обговорено зв'язок між економічним розвитком та викидами парникових газів, викладено заходи щодо зменшення впливу та адаптаційних дій, охарактеризовано механізми міжнародного управління процесом змін клімату та шляху їх впровадження, наведено приклади щодо зменшення «вуглецевого сліду».

Видання розраховане на широке коло читачів: студентів, працівників освітньої галузі, державних службовців, членів громадських організацій. Воно також може бути цікавим усім громадянам, небайдужим до проблем змін клімату та охорони довкілля.
КрНУ