Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУАнотація

Москалик Г.
Москалик Г. Філософська парадигма модернізації освіти в умовах інформаційно-комунікативного середовища: монографія - Кременчук: Видавництво "Християнська Зоря" 2014 - 328 с.

ISBN 978-966-8031-94-6

У монографії розглянуто інформаційне середовище як частину інформаційного простору, яка формує найближче інформаційне оточення індивіда, виступає сукупністю умов, що забезпечують його продуктивну діяльність. Розглядається як необхідна складова соціалізації освіта на межі століть, яка має підготувати сучасну людину до життя в нових умовах шляхом інноваційної педагогічної діяльності. Комунікативна взаємодія суб’єкта і об’єкта освітнього процесу проаналізована як форма комунікації, яка є одночасно атрибутом спільної діяльності та самостійною цінністю, складається як з обміну інформацією, так і з обміну діями та сприйняттям на його основі людей одне одним.
КрНУ