Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУАнотація

Москалик Г.
Москалик Г. Долі прокладають шлях: Історія розвитку та реформування освіти міста Кременчука у XIX-XX століттях: монографія - Кременчук: Видавництво "Християнська Зоря", 2014 - 324с.

ISBN 978-966-8031-95-3

У монографії автором здійснено наукову обробку великого пласту архівних та опублікованих джерел історії освіти Кременчуцького регіону, висвітлено соціально-економічні, суспільно-політичні, науково-педагогічні причини реформування системи дошкільної та середньої освіти в Кременчуці в ХІХ–ХХ століттях. В роботі розкрито основні напрями розвитку освіти Кременчука різних історичних епох, зроблено спробу їх хронологізувати. Автор описує внесок окремих педагогів, меценатів, керівників освіти у її модернізації та розвиток.
КрНУ