Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація


Економічні та виборничо-економічні системи в координатах сталого розвитку : Колективна монографія/ За ред. А.О.Касич , М.М. Хоменко – Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2015. – 228 с.


В монографії розглянуті актуальні питання розвитку національного господарства, як галузевий, так і регіональний аспекти; організаційно-економічні механізми забезпечення розвитку господарюючих суб’єктів, досліджено широкий спектр проблем з таких напрямів, як макроекономічні параметри розвитку національного господарства в сучасних умовах; соціально-економічні проблеми розвитку вітчизняних підприємств і організацій.

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які займаються питаннями стійкого розвитку національного господарства.
КрНУ