Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація


Інноваційна модель сталого розвитку України : колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. О.І. Маслак. – Кременчук: Видовництво ПП Щербатих О.В., 2015. – 252 с.


КрНУ