Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУАнотація


Злочини проти здоров’я населення, що порушують право на якісне забезпечення лікарськими засобами : монографія / [І. І. Митрофанов, A. M. Притула, Є. Л. Стрельцов] ; за заг. ред. Є. Л. Стрельцова. – Одеса : Фенікс, 2015. – 158 с.


У монографії на підставі сучасних досягнень кримінально-правової науки висвітлюються питання складів злочинів, що порушують право населення на якісне забезпечення лікарськими засобами. Автори розглядають об’єктивні та суб’єктивні ознаки досліджуваних злочинів, а також систему кримінально-правових засобів впливу на осіб, які їх вчинили.

Видання розраховано на студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних та медичних навчальних закладів, а також на суддів, працівників правоохоронних органів та фармацевтів.
КрНУ