Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУАнотація

Сніщенко Р. Г.
Фінансова безпека учасників фінансового ринку : монографія / Р. Г. Сніщенко. – Кременчук : КрНУ, 2015. – 360 с.


В монографії розглянуто питання забезпечення фінансової безпеки учасників вітчизняного фінансового ринку. Досліджено основні аспекти безпеки фінансового ринку в умовах трансформації економіки України, показники фінансової безпеки його учасників. Обґрунтувано необхідність використання методичного підходу до моделювання системи фінансової безпеки учасників фінансового ринку на основі використання семантичної мережі для прийняття управлінських рішень при формуванні структурних компонентів системи фінансової безпеки та оцінки ефективності її функціонування.
КрНУ