Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУАнотація


Саленко О. Ф., Загірняк М. В., Фомовська О.В., Доценко В. Г., Щетинін В. Т. Процес і обладнання струминно-лазерного різання: Монографія. - Харьков: Мадрид, 2013. - 312 с.

ISBN 978-617-669-071-9

В роботі приведено основні відомості щодо струминно-лазерного методу обробки матеріалів (відомого як WaterJetGuidedLaserProcessing). Подано особливості конструкції існуючого обладнання, показано широкі перспективи використання даного методу в практиці прецизійного машинобудування, авіаційній та аерокосмічній галузях.

Приведені окремі результати власних досліджень авторів. Проаналізовані різні варіанти введення променя когерентного випромінювача до струменя рідини малого діаметра. Установлено особливості розподілу випромінювання за перетином струменя, обгрунтовані принципи забезпечення рівномірного розподілу потужності у струмені.

Сконструйовано нове кільцеве сопло малого діаметру, оцінено ефекти взаємодії струминно-променевого потоку з перепоною, визначено умови поширення деструкції та руйнування перепони. Розглянуто узагальнену теплову задачу локального нагрівання поверхні оброблюваного тіла з високоградієнтнимтеплостоком у вигляді потоку рідини, проведено ряд експериментальних досліджень виконання струминно-лазерної обробки на лазерно-струминному комплексі ЛСК-400-5, побудованому в Україні. Приведені результати досліджень, окреслена перспектива подальших робіт у даній галузі.

Окремий розділ присвячений основам створення обладнання для реалізації струминних технологій, і, зокрема, технології струминно-лазерного різання. Показана перспективність використання машин із механізмами паралельної структури для розширення технологічних можливостей методу та підвищення його ефективності.

Монографія призначена для науково-технічних працівників, інженерно-технічного персоналу, аспірантів та магістрів, що працюють у даному напрямку.
КрНУ