Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ
Анотація

М. В. Загірняк, О. М. Кравець, Т. В. Коренькова
Зниження динамічних навантажень у насосному комплексі засобами регульованого електропривода трубопровідної арматури: монографія. – Харків: Видавництво «Точка», 2017. – 200 с.


Розглянуті існуючі засоби гідродинамічного захисту насосних комплексів. Виконано аналіз динамічних навантажень, які виникають у гідромережі при керуванні трубопровідною арматурою, в аварійних і експлуатаційних режимах роботи. Обґрунтовані структура і алгоритми функціонування електромеханічної системи зниження динамічних навантажень на базі частотно-регульованого електропривода трубопровідної арматури з засобами резервного електроживлення. Отримали подальший розвиток принципи побудови систем частотно-регульованого електропривода трубопровідної арматури, що дозволяють оптимізувати динамічні навантаження у трубопроводі, ефективно використовувати енергію зворотної течії рідини при раптовому зникненні електропостачання насосного комплексу.

Монографія може бути корисна широкому колу інженерно-технічних працівників, студентам вузів, що навчаються за напрямом «Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка», а також для магістрів та аспірантів цього напряму.
КрНУ