Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ
Анотація

М. В. Загірняк, О. О. Сердюк, Т. В. Коренькова, Д. Й. Родькін
Керування кавітаційними процесами в насосному комплексі засобами регульованого електропривода : монографія. – Харків : Видавництво «Точка», 2017. – 156 с.


Розглянуто особливості роботи насосних комплексів при розвитку кавітаційних процесів у трубопроводі. Запропоновано метод керування кавітаційними процесами в насосному комплексі засобами регульованого електропривода. Розроблено імітаційні моделі насосного комплексу з регульованим електроприводом і каналом кавітації в трубопровідній мережі. Обґрунтовані структура та алгоритми керування електромеханічною системою рекуперації енергії парогазової суміші в потоці рідини. Одержали подальший розвиток принципи побудови систем автоматичного керування електроприводом насосного комплексу з мінімізацією втрат потужності від кавітації в трубопровідній мережі.

Може бути корисна широкому колу інженерно-технічних працівників. Рекомендовано для студентів вузів, що навчаються за напрямом «Електроенергетика, електротехніка й електромеханіка», а також для науково-дослідної роботи магістрів і аспірантів відповідного напряму.
КрНУ