Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ
Анотація


Захист права власності при примусовому припиненні права власності: монографія / В. Л. Скрипник. – Кременчук : Видавець Щербатих О. В., 2018. – 200 с.


У монографії в стислому вигляді описується поняття примусового припинення права власності, як публічно-приватного інституту цивільного права, який визначає підстави, порядок та процедуру вилучення майна у власника та систему гарантій, які забезпечують захист інтересів власника залежно від підстав вилучення майна. Пропонується до уваги доктринальне визначення поняття інтересів власника при примусовому припиненні права власності, як окремого об’єкту цивільно-правового захисту, під якими розуміються майнові блага, які власник втрачає, або вже не може набувати внаслідок примусового припинення права власності на певний об’єкт, який із інтересів публічних підлягає вилученню. З’ясовується їх природа, зміст і складові елементи. Доводиться, що специфіка цивільно-правового захисту майнових і немайнових прав і інтересів власника полягає, як у застосуванні таких юридичних засобів чи способів, що забезпечують як усунення перешкод у здійсненні права власності та відновлення майнового становища, так і у виплаті справедливої компенсації за блага, які неможливо поновити.

Видання розраховане на студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічний склад вищих юридичних навчальних закладів, а також на практичних працівників, у тому числі приватних виконавців.
КрНУ