Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ
Анотація


Вібраційний прокол ґрунтів: монографія / О.Г.Маслов, Д.В.Савєлов. - Кременчук : КрНУ, 2019. – 102 с.


Розроблена конструкція вібраційного робочого органу і на її основі запропоновано математичну модель установки, що проколює ґрунт, з вібраційним робочим органом. Проведені теоретичні дослідження в робочому режимі, які дозволили отримати аналітичні залежності, що враховують хвильові процеси в ґрунтовому шарі, розподіляє здатність ґрунту та його фізико-механічні характеристики – коефіцієнти жорсткості і дисипативного опору ґрунту залежно від напрямку вібраційного впливу. Визначення цих коефіцієнтів дозволило розробити математичну модель динамічної системи «вібраційний робочий орган – ґрунт», дослідження якої дозволило встановити закономірності руху вібраційного робочого органу і визначити його раціональні параметри.

Проведені експериментальні дослідження технологічних параметрів процесу проколу ґрунту в лабораторних і польових умовах, які показали, що застосування вібраційного робочого органу сприяє зниженню зусилля проколу грунту в піску на 14%, в суглинку на 21%, у глині на 20 %. Розроблена методика інженерного розрахунку вібраційного робочого органу установки, що проколює ґрунт, яка дозволяє визначати раціональні параметри вібраційного робочого органу залежно від фізико – механічних характеристик ґрунту.
КрНУ