Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація


М.В. Загірняк, А.Б. Почтовюк Психологія управління: навчальний посібник/ М.В. Загірняк, А.Б. Почтовюк. – Харків: Видавництво «Точка», 2011. – 194 с.

ISBN 978-966-8669-88-0

У пропонованому посібнику викладено основні положення навчальної дисципліни «Психологія управління». На основі багаторічного досвіду детально розглядено теоретичні засади психології управління.

Навчальний посібник складається з 13 розділів, що охоплюють усі аспекти дисципліни – від теоретичних відомостей до запитань і завдань для самоконтролю засвоєнних знань, містить необхідні таблиці та список рекомендованої літератури.

Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців, які досліджують психологічні проблеми менеджменту, а також фахівців у галузі управління й ділової психології.
КрНУ