Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація


Маслак О.І., Квятковська Л.А., Гришко Н.Є., Іщенко С.В. Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком: колективна монографія/ За ред. д.е.н., професора С. М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Торговий дім «Папірус», 2011. – 644с.

ISBN 978-996-2458-31-2

У монографії досліджено проблеми і перспективи управління на ринкових засадах процесами інноваційного розвитку на державному, регіональному рівнях та рівні окремого підприємства. Викладено авторські підходи до розробки методів та інструментів управління інноваційним розвитком підприємств у руслі стратегії інноваційного прориву. Розглянуто інноваційні методи екологічного менеджменту та маркетингу.

Для фахівців з інноваційного менеджменту і маркетингу інновацій, викладачів , аспірантів та студентів економічних спеціальностей ВНЗ.
КрНУ