Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація


Квятковська Л.А., Гришко Н.Є., Маслак О.І. Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку : колективна монографія / Під ред.. д.е.н., професор О.О Непочатенко (Частина 2) – Умань:Видавець «Сочінський »,2012. - 416с.

ISBN 978-966-2643-21-3

У монографії викладено результати досліджень сучасного стану економіки України, висвітлено соціально-економічні складові її розвитку. Розглянуто теоретичні та практичні засади фінансової системи України. Досліджено організаційно-економічні аспекти розвитку підприємств та галузей економіки, визначено основні проблеми та обґрунтовано шляхи їх вирішення. На основі проведених досліджень,окреслено перспективні напрями удосконалення фінансово- облікової діяльності суб’єктів господарювання у після кризовий період. Значну увагу приділено організації маркетингової діяльності на підприємствах.

Розраховано на студентів, аспірантів, викладачів,наукових співробітників та фахівців ,які займаються питаннями розвитку економіки України.
КрНУ