Головна>Наукова діяльність> Монографії> Анотації
КрНУ

Анотація


Маслак О.І. Перспективні напрямки й можливі соціально-економічні наслідки диверсифікації інноваційного розвитку промисловості / Кременчук: Вид. ПП Щербатих О.В.. 2010. – 168 с.


У монографії висвітлено сучасні теоретичні аспекти диверсифікації інноваційного розвитку промисловості. Акцентовано увагу на особливостях регулювання інноваційного розвитку промисловості у загальнодержавних цільових програмах і документах стратегічного значення, обгрунтованні перспективних напрямків диверсифікації інноваційного розвитку промисловості та їх урахуванні у промисловій та інноваційній політиці держави, а також на проблемах і соціально-економічних наслідках диверсифікації інноваційного розвитку промисловості. Обгрунтовано підходи до формування галузевої і територіальної диверсифікації інноваційного розвитку промисловості. Визначено завдання диверсифікації інноваційного розвитку промисловості України з метою забезпечення реалізації стратегії інноваційного прориву.

Призначена для науковців, економістів, керівників та практичних працівників органів державного управління, а також для всіх, хто цікавиться проблемами розвитку економіки та управління національним господарством.
КрНУ