Головна>> Наукова робота  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
19.04.2013

Кафедра технології машинобудування

АСПІРАНТУРА

ТЕМИ АСПІРАНТСЬКИХ РОБІТ
Прізвище,
ім'я та
побатькові
Тема Шифр спеціаль-
ності
Спеціаль-
ність
Форма навчанняДжерело фінанс. Керівник Період навчанняДата захисту
Кожемяка Альона Сергіївна Удосконалення технології профілювання ободів коліс із використанням ефекту кінематичної дії на зону пластичної течії 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» денна держ.замовлення Пірогов Л.І. 2008-2011
Гайкова Тетяна Владиславівна Удосконалення технології профілювання ободів коліс із використанням ефекту кінематичної дії на зону пластичної течії 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» заочна держ.замовлення Пірогов Л.І. 2008-2012
БЄЛКІНА Анна Олександрівна Удосконалення технології формоутворення дисків коліс шляхом керування параметрами деформування 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» денна держ.замовлення Драгобецький В.В. 2007-2010
Федорак Іван Ігоревич Вплив попередньої обробки деталей тиском на процеси хіміко-термічної обробки 05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» заочна держ.замовлення Драгобецький В.В. 2007-2011
Шлик Сергій Вікторович Удосконалення технологічних процесів гнуття профільних та тонкостінних заготовок 05.03.05 "Процеси та машини обробки тиском" денна держ.замовлення Драгобецький В.В. 2009-2012
Єлісєев Роман Валєрійович Дослiдження гарячого штампування iз застосуванням энергii вибуху та розробка обладнання для його втiлення в промисловiсть 05.03.05 Процеси та машини обробки тиском денна держ.замовлення Драгобецький В.В. 2009-2012