Головна>> Наукова робота


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
05.12.2019

Кафедра менеджменту

АСПІРАНТУРА

ТЕМИ АСПІРАНТСЬКИХ РОБІТ
Прізвище,
ім'я та
побатькові
Тема Шифр спеціаль-
ності
Спеціаль-
ність
Форма навчанняДжерело фінанс. Керівник Період навчанняДата захисту
Кондратенко Тетяна Володимирівна Удосконалення конкурентоспроможності машинобудівної продукції в інтересах структурних підрозділів підприемства 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) заочна держ. замовлення проф. Почтовюк А.Б. 2013-2017
Бігдан Марина Григорівна Організаційно-економічний механізм ефективності функціонування фермерського господарства в ринковій економіці 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) заочна держ. замовлення к.е.н. Карлик Ю.Ю. 2011-2015
Немикіна Ганна Юріївна Організаційно-економічні основи розвитку сфери туризму 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) денна держ. замовлення проф. Почтовюк А.Б. 2012-2015
Різниченко Наталя Сергіївна Формування стратегії управління виробничо-господарською діяльністю підприємств машинобудування 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) заочна держ.замовлення проф., д.е.н. Хоменко М.М. 2010-2014