Головна>> Наукова робота  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
24.05.2015

Кафедра психології, педагогіки та філософії

АСПІРАНТУРА

ТЕМИ АСПІРАНТСЬКИХ РОБІТ
Прізвище,
ім'я та
побатькові
Тема Шифр спеціаль-
ності
Спеціаль-
ність
Форма навчанняДжерело фінанс. Керівник Період навчанняДата захисту
Кузнєцова Інна Анатоліївна Забезпечення гуманістичних взаємовідносин педагогів і студентів у процесі контролю навчально-пізнавальної діяльності 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти заочна держ. замовлення професор Сисоєва С.О. 3 рік навч
Ракітіна Діана Миколаївна Психолого-педагогічні умови формування якісного контингенту майбутніх студентів у системі 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти денна держ. замовлення професор Поясок Т.Б. 3 рік навч
Задорожна Наталія Валеріївна Застосування медіа засобів у професійній підготовці майбутніх фахівців економічного напряму 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти заочна держ. замовлення професор Сисоєва С.О. 2 рік навч
Максимова Лариса Петрівна Педагогічні умови забезпечення якості і професійної підготовки майбутніх економістів у процесі вивчення фахових дисциплін 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти заочна держ. замовлення професор Поясок Т.Б. 2 рік навч
Радченко Марина Олегівна Формування ціннісних орієнтацій майбутніх економістів у процесі вивчення фахових дисциплін 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти заочна держ. замовлення професор Поясок Т.Б. 2 рік навч
Кондрашова Ольга Володимирівна Здійснюється підбір теми 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти заочна державний бюджет професор Поясок Т.Б. 1 рік навч
Олексієнко Лариса Анатоліївна Здійснюється підбір теми 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти заочна контракт професор Поясок Т.Б. 1 рік навч
Качалка Анастасія Леонідівна Розвиток творчого потенціалу майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної підготовки 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти заочна контракт доцент Сошенко С.М. 2 рік навч
Коломієць Богдан Сергійович Формування самоосвітньої компетентності у майбутніх учителів іноземної мови. 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти заочна контракт доцент Сошенко С.М. 2 рік навч