Головна>> Наукова робота  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
11.02.2015

Кафедра екологічної безпеки та організації природокористування

АСПІРАНТУРА

ТЕМИ АСПІРАНТСЬКИХ РОБІТ
Прізвище,
ім'я та
побатькові
Тема Шифр спеціаль-
ності
Спеціаль-
ність
Форма навчанняДжерело фінанс. Керівник Період навчанняДата захисту
Сакун Оксана Анатоліївна Наукове обгрунтування нормативних обмежень фізичного впливу на обєкти природно-заповідного фонду 21.06.01 Екологічна безпека денна держ. замовлення Никифоров В.В., д.б.н., проф. 2010-2013
Нечипоренко-Шабуніна Тетяна Григорівна Наноструктуровані адсорбенти для забезпечення екологічної безпеки водних обєктів 21.06.01 Екологічна безпека денна держ.замовлення к.т.н., доц. Бездєнєжних Л.А. 2011-2014
Дяденко Наталя Миколаївна Інтенсифікація процесу біологічного очищення міських стічних вод 21.06.01 Екологічна безпека денна держ.замовлення к.т.н., доц. Святенко А.І. 2010-2013
Мельник Юлія Сергіївна Вплив змін клімату на стан водних ресурсів в Україні 21.06.01 Екологічна безпека денна держ.замовлення Підліснюк В.В., д.х.н., ст.наук.співробітник 2009-2012
Шаповал Ольга Сергіївна Розробка екологічно-безпечної технології утилізації відходів мясопереробної промисловості 21.06.01 Екологічна безпека денна держ.замовлення к.т.н., доц. Бахарєв В.С. 2010-2013
Авраменко Анна Євгеніївна Оціна рівнів екологічної небезпеки поверхневих, питних та підземних вод із використанням методів біотестування 21.06.01 Екологічна безпека денна держ. замовлення д.б.н., проф. Никифоров В.В. 2010-2013