Головна>> Наукова робота  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
07.06.2013

Кафедра Філології та видавничої справи

АСПІРАНТУРА

ТЕМИ АСПІРАНТСЬКИХ РОБІТ
Прізвище,
ім'я та
побатькові
Тема Шифр спеціаль-
ності
Спеціаль-
ність
Форма навчанняДжерело фінанс. Керівник Період навчанняДата захисту
Дніпровська Тетяна Володимирівна Формування професійної компетентності майбутніх інженерів автомобільного транспорту 13.00.04 Професійна педагогіка заочна комерційне навчання Щербина Світлана Володимирівна, к.п.н., доцент 2007-2011 2013
Мартиненко Марина Юріївна Організація самостійної роботи студентів ВНЗ в умовах дистанційного навчання 13.00.04 Професійна педагогіка заочна держ.замовлення Рацул Анатолій Борисович, проф., к.п.н. 2005-2009 2011
Кондрашова Ольга Володимирівна Проектування розвивального освітнього середовища в процесі навчальної діяльності майбутніх менеджерів організації 13.00.04 Професійна педагогіка заочна комерційне навчання Сліпак Борис Якович, к.п.н., доцент 2007-2011 2012
Лаврик-Слісенко Людмила Петрівна Культурно-просвітницькі організації Лівобережної України кін. 19 – поч. 20 століть 13.00.04 Професійна педагогіка заочна комерційне навчання 2007-2011 2013
Пашивкіна Катерина Володимирівна Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до виховної діяльності в професійно-технічних навчальних закладах 13.00.04 Професійна педагогіка заочна комерційне навчання Щербина Світлана Володимирівна, к.п.н., доцент 2007-2011 2013
Поддубей Олена Вікторівна Система професійної підготовки інженерів в Італії 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти заочна комерційне навчання Лещенко Марія Петрівна 2007-2011 2013
Резніченко Олена Леонідівна Комунікативні перспективи загально-питальних висловлювань у сучасній французькій мові 10.02.05 Романські мови заочна держ.замовлення Мінкін Лев Михайлович, д.ф.н., професор 2007-2011 2012