Головна>> Наукова робота  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
27.10.2014

Кафедра економіки

АСПІРАНТУРА

ТЕМИ АСПІРАНТСЬКИХ РОБІТ
Прізвище,
ім'я та
побатькові
Тема Шифр спеціаль-
ності
Спеціаль-
ність
Форма навчанняДжерело фінанс. Керівник Період навчанняДата захисту
Мовчан Ілона Валеріївна «Стратегічна стійкість промислового підприємства в умовах сталого розвитку» 08.00.04 Економіка та управління промисловими підприємствами (за видами економічної діяльності) денна бюджет професор, д.е.н. Маслак О.І. 3 2016
Мацак Анна Григорівна Організаційно-економічний механізм мотивації на промислових підприємствах 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) денна держ. замовлення д.е.н., професор Маслак Ольга Іванівна 3 2015
Безручко Ольга Олександрівна Організаційно-економічний механізм формування та оцінювання економічного потенціалу промислового підприємства при забезпеченні сталого розвитку 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) денна держ. замовлення д.е.н., професор О.І. Маслак 3 2014
Кожушко Дарина Миколаївна Ефективність використання інноваційного потенціалу промислових підприємств 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) денна д.е.н., професор О.І. Маслак 1
Харитон Ірина Юріївна Інвестиційне забезпечення стратегічних планів розвитку підприємств машинобудівної галузі 08.00.04 Економіка та управління промисловими підприємствами (за видами економічної діяльності) денна держ. замовлення к.е.н., доцент Бала Володимир Володимирович 3 2015