Головна>> Наукова робота  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
24.12.2019

Кафедра Галузевих юридичних наук

АСПІРАНТУРА

ТЕМИ АСПІРАНТСЬКИХ РОБІТ
Прізвище,
ім'я та
побатькові
Тема Шифр спеціаль-
ності
Спеціаль-
ність
Форма навчанняДжерело фінанс. Керівник Період навчанняДата захисту