Головна>> Наукова робота  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
08.04.2013

Кафедра інформаційно-управляючих систем

АСПІРАНТУРА
У даний час у аспірантурі, а також у якості здобувачів науковими дослідженнями займаються:
ТЕМИ АСПІРАНТСЬКИХ РОБІТ
Прізвище,
ім'я та
побатькові
Тема Шифр спеціаль-
ності
Спеціаль-
ність
Форма навчанняДжерело фінанс. Керівник Період навчанняДата захисту
Фомовський Фелікс Володимирович «Вплив кисню та азоту на генерацію і розподіл механічних напружень і дефектів в монокристалах Cz-Si» 05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки заочна д.т.н., проф. Клюй Микола Іванович 2010-2013
Сєдін Євген Олександрович «Розробка технології виробництва кремнієвих структур зі зниженим значенням внутрішніх напруг» 05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки заочна д.т.н., проф. Оксанич Анатолій Петрович 2010-2013
Самойлов Андрій Миколайович «Методи, моделі і алгоритми інформаційних технологій розпізнавання фрагментів цифрових кольорових зображень» 05.13.06 Інформаційні технології заочна д.т.н., проф. Петренко Василь Радиславович 2010-2013
Рилова Наталія Вікторівна «Методи та моделі інтелектуальної інформаційної технології оперативного управління виробництвом монокристалів напівпровідників» 05.13.06 Інформаційні технології заочна к.т.н. доц. Шевченко Ігор Васильович 2010-2013
Петров Андрій Григорович «Моделі і алгоритми оперативного управління багатостадійними багатопродуктивними дискретними виробництвами на основі імітаційного моделювання» 05.13.06 Інформаційні технології заочна д.т.н., проф. Петренко Василь Радиславович 2010-2013
Лозінський Володимир Борисович Вплив обробок на властивості широкозонних напівпровідникових і діелектричних плівок та сонячних елементів з їх використанням» 05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки заочна д.т.н., проф. Клюй Микола Іванович 2010-2013
Краснопольська Юлія Олексіївна «Моделі, методи та інформаційна технологія вирішення задач моніторингу та діагностики процесу вирощування монокристалів арсеніду галію» 05.13.06 Інформаційні технології заочна к.т.н. доц. Шевченко Ігор Васильович 2011-2013
Івашкін Сергій Володимирович «Моделі, методи та засоби підвищення надійності функціонування автоматизованого формовочного обладнання» 05.13.06 Інформаційні технології заочна д.т.н., проф. Петренко Василь Радиславович 2011-2013