Головна>> Наукова робота  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
06.02.2015

Кафедра Обліку, аналізу та аудиту

АСПІРАНТУРА

ТЕМИ АСПІРАНТСЬКИХ РОБІТ
Прізвище,
ім'я та
побатькові
Тема Шифр спеціаль-
ності
Спеціаль-
ність
Форма навчанняДжерело фінанс. Керівник Період навчанняДата захисту
Циган Раїса Миколаївна Удосконалення механізму управління грошовиим потоками на підприємствах легкої промисловості 08.00.04 Економіка та управління підприємствами заочна держ.замовлення д.е.н., проф. Касич А.О. 2010-2014
Ткаченко Ірина Віталіївна Управління фінансовими ресурсами пенсійного фонду в контексті збалансування його бюджету 08.00.04 Економіка та управління підприємствами заочна держ. замовлення д.е.н., проф. Касич А.О. 2012-2016
Набок Євгенія Управління процесами відбтворення основних засобів машинобудівних підприємств 08.00.04 Економіка та управління підприємствами денна держ. замовлення д.е.н., проф. Касич А.О. 2012-2015
Юденко Наталія Олександрівна Розвиток стратегічного потенціалу машинобудівних підприємств 08.00.04 Економіка та управління підприємствами заочна держ. замовлення д.е.н., проф. Касич А.О. 2010-2014
Гнойова Ірина Миколаївна 08.00.04 Економіка та управління підприємствами заочна держ. замовлення д.е.н., проф. Касич А.О. 2013-2017