Головна> Аспірантура і докторантура
КрНУ


Аспірантура і докторантура
 

ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ТА НАПРЯМИ РОБОТИ ВІДДІЛУ

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації завжди була і залишається однією з ключових проблем і кожного закладу вищої освіти окремо, і загалом, Міністерства освіти і науки України. Найперспективнішим та ефективним шляхом розв'язання цієї проблеми є підготовка кожним із ЗВО власних докторів, кандидатів наук та докторів філософії (PhD) через мережу аспірантури та докторантури.

Відділ аспірантури та докторантури Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського є структурним підрозділом Університету, який здійснює свою діяльність з метою організації і контролю підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі (а також поза аспірантурою) і докторантурі Університету. Визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно.
СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

Мосьпан
Наталія Олегівна -

зав. аспірантурою та докторантурою

Вовк
Тетяна Золівна -

фахівець другої категорії

НАША АДРЕСА:

39600, м. Кременчук Полтавської обл., вул. Першотравнева, 21, корпус № 7, ауд. 7205,

aspkrnu@gmail.com

КрНУ