Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедри  


Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
21.05.2013

Кафедра електричних машин та апаратів
Донченко Роман Миколайович
Біографічна довідка

  Народився 15 березня 1984 року. В 2006 році закінчив Кременчуцький державний політехнічний університет за спеціальністю "Електронна побутова апаратура" та здобув кваліфікацію інженера-електроніка.
  Науковий напрямок досліджень: Вплив процесу старіння конструктивних вузлів синхронної машини на параметри її надійності.
  Має 13 опублікованих наукових праць, 2 патенти на винахід, декілька методичних розробок.
  В університеті працює з 2005 року.
  За час роботи на кафедрі ЕМА викладав наступні дисципліни:
  "Теоретичні основи електротехніки";
  –
"Теорія електричних і магнітних кіл";
 
"Електротехніка, електроніка та мікропроцессорна техніка";
 
"Електротехніка в будівництві";
  –
"Електричні апарати";
 
"Електричні машини";
  – "Спеціальні електричні машини";
  –
"Випробування, експлуатація і ремонт електромеханічного обладнання пристроїв";
  – "Автоматизоване проектування електричних машин та апаратів";
  – "Надійність і діагностика електричних машин і апаратів";
  – "Основи автоматизованого проектування електричних машин і апаратів";
  – "Мікропроцесорні пристрої в електричних машинах";
  – "Організація, планування та провелення експерименту";
  – "Монтаж і налагоджування електричних машин і апаратів"
.

Список наукових праць

№ пор

Тип

Співавтори

Назва

Джерело

Фах

ДА

ІФ

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ПА

Решетняк, А.В.
Некрасов А.В.,
Лугова О.В.

Спосіб регулювання індуктивності дроселя індуктивно-ємнісного перетворювача

Патент Укpaїни №17604
від 27.12.05.  Діє з 16.10.06.

Бюл. №10, 2006р.

техн.

0,17

 

2

ПА

Решетняк А.В.,
Некрасов А.В.,
Шульга О.В.

Пристрій для пуску асинхронного двигуна з КЗ ротором

Патент Укpaїни № 21409    
від 25.09.06.  Діє з 15.03.07.
Бюл. № 3, 2007 р.

техн.

0,17

 

3

НП

Решетняк В.І.,
Фомовська О.В.

Розрахунок надійності та розробка систем діагностики електротехнічних пристроїв

Видавничий відділ КДПУ, Кременчук 2006

 

5,25

 

4

ТДК

Решетняк А.В.

Температурний режим роботи обмотки підмагнічування дроселя індуктивно-ємнісного перетворювача

Регіональна науково-технічна конференція молодих учених і спеціалістів, присвячено 435 річчю м. Кременчук. Кременчук 2006

 

0,04

 

5

ТДК

Некрасов А.В., Решетняк А.В. 

Динамические характеристики асинхронного двигателя при питании от индуктивно-емкостного преобразователя с подмагничиванием дросселя

Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні методи розробки і дослідження систем автоматизації, енергозбереження в промисловості та сільському господарстві», Кіровоград 2007

 

0,08

 

6

СТ

Решетняк А.В.,
Шульга О.В.

Статические характеристики асинхронного двигателя при питании от индуктивно-емкостного преобразователя

Вісник КДПУ №2/2007 (43), частина 1

техн.

0,08

 

7

СТ

Стрижак В.Д.,
Лугова О.В.

Похибки обліку електричної енергії лічильником із гальмом диска

Вісник КДПУ №2/2007 (43), частина 1

техн.

0,08

 

8

СТ

Стрижак В.Д.,
Лугова О.В.

Електромагнітне поле в нерухомому диску індукційного лічильника

Вісник КДПУ №2/2007 (43), частина 1

техн.

0,12

 

9

СТ

Некрасов А.В.,
Решетняк А.В.

Динамические характеристики асинхронного двигателя при питании от индуктивно-емкостного преобразователя с подмагничиванием дросселя

Збірник наукових праць КНТУ / техніка в сільсько-господарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. / - Вип. 19. 2007

техн.

0,17

 

10

СТ

Стрижак В.Д, Лугова О.В, Морозевич І.В.

Підвищення точності обліку втрат електричної енергії в умовно замкнених лініях

Науково-виробничий журнал «Електромеханічні  і  енергозберігаючі  системи» / Випуск 2/2007 (2)

техн.

0,08

 

11

СТ

Решетняк В.І.,
Некрасов А.В.

Досвід викладання дисципліни «Науково-дослідна робота студентів»

Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського.
Випуск 6/2008 (53). Частина 2

техн.

0,08

 

 

12

ТДК

-

Аналіз проблем контролю та прогнозування технічного стану синхронних машин на максимально можливому інтервалі їх життєвого циклу

Електромеханічні та енергетичні системи, методи моделювання та оптимізації. Збірник наукових праць VΙΙІ Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих учених спеціалістів. – Кременчук: КДУ імені Михайла Остроградського, 2010. – С. 348.

-

0,042

 

13

СТ

Прус В.В.

Аналіз проблем контролю та прогнозування технічного стану синхронних машин

Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. – Кременчук: КДУ, 2010. – Вип. 4/2010 (63) частина 1. – С. 122–124.

техн.

0,125

 


Тел.: (05366) 74-32-45Назад