Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедри  

Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
10.11.2014

Кафедра комп`ютерних та інформаційних систем
Луговой Анатолій Васильович
Біографічна довідка

З 1962 року на викладацькій і науковій роботі в Криворізькому гірничорудному інституті. З 1965 по 1968 рік перебував в аспірантурі у Всесоюзному науково-дослідному інституті електроенергетики (м. Москва) і в 1969 році захистив в Московському енергетичному інституті дисертацію. Здобувши вчений ступінь кандидата технічних наук. В 1971 році рішенням Вищої атестаційної комісії присвоєно вчене звання доцента. В 1975-76 рр. Проводив наукову роботу в Дрезденському технічному університеті. Одночасно закінчив Гердер-інститут з німецької мови. За активну роботу по розвитку співробітництва з Німеччиною нагороджений почесними грамотами уряду та громадських організацій Німеччини. В 1978 році прийнятий по конкурсу в Кременчуцький філіал Харківського політехнічного університету. Займав посаду доцента, заступника завідуючого кафедрою. З 1985 року завідуючий кафедрою автоматизації виробничих процесів та робототехніки. З 1994 року заступник директора з наукової роботи та економіки. Керував підготовкою та відкриттям спеціальностей в напрямках електромеханіки та автоматизації, створенням для них учбово-лабораторної бази, створенням сучасного обчислювального центру та його устаткуванням. Забезпечив відкриття, в 1990 році, денної форми навчання в філіалі за спеціальностями з електроніки та автоматизації. Вніс значний вклад в створення навчальної, наукової та матеріальної бази для відкриття в м. Кременчуці, в 1997 році Кременчуцького державного політехнічного інституту, а в 2000 році - Кременчуцького державного політехнічного університету. З 1 вересня 1997 року - проректор з наукової роботи, економіки та міжнародних зв`язків, професор, завідуючий кафедрою систем автоматичного управління та електроприводу Кременчуцького державного політехнічного інституту. З 2000 року - проректор з науково -дослідної роботи Кременчуцького державного політехнічного університету. З 2003 року - проректор з наукової роботи. Нині очолює кафедру комп`ютерних та інформаційних систем, є керівником науково-дослідної лабораторії "Комп`ютерні та інформаційні системи в освіті". На протязі всіх років роботи в Кременчуцькому філіалі, а потім в інституті та університеті, разом з навчальною вів наукову роботу в напрямках автоматизації та комп`ютерізації виробництва, енергозбереження, оптимальних систем технічного та організаційного управління, теорії прийняття рішень та ін. Під його керівництвом виконано більше ніж 50 науково-дослідних робіт як місцевих так загальнодержавних. Має більше 100 наукових праць, виданих в спеціалізованих журналах та збірках наукових праць України та за її межами; один підручник та чотири навчальних посібника з грифом міністерства освіти і науки України. Лауреат загальноукраїнського рейтингу професійних досягнень "Лідер України", за особистий внесок в розвиток освіти і науки України рішенням Науково-експертної ради іміджевої програми "Лідер ХХІ століття" нагороджений нагрудним знаком "Лідер України", нагороджений почесними грамотами обласної державної та міської адміністрації за значний особистий вклад у розвиток науки, плідну науково-педагогічну роботу, активну громадську діяльність. Крім своїх основних обов`язків веде громадську роботу - очолює Кременчуцький осередок Полтавської філії північно-східного центру НАН України, є членом Європейської асоціації міжнародної освіти (European association for international Education), головою регіонального відділення Української асоціації інженерів-електриків, головою правління громадської організації "Бізнес - Інкубатор - Кременчук".

Назад