Головна>Факультети, кафедри >Склад кафедри  





Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
12.12.2014

Кафедра біотехнологій та біоінженерії
04. Cукачов Олександр Володимирович
Біографічна довідка

Народився 14.02.1952 р.
Закінчив у 1975 р. з відзнакою фізико-технічний факультет Харківського державного університету за спеціальністю "Експериментальна ядерна фізика".
З 1974 р. до 1992 р. працював у Сухумському фізико-технічному інституті Міністерства атомної енергетики і промисловості СРСР, займався дослідженнями в галузі фізики плазми і керованого термоядерного синтезу. Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Експериментальне дослідження впливу альфвенівських хвиль на радіальні і повздожні потоки компонентів плазми в тороїдному уловлювачі" в спецраді Харківського державного університету за спеціальністю 01.04.08. "Фізика і хімія плазми".
З 1992 р. працює в Кременчуцькому філіалі Харківського політехнічного інституту (нині Кременчуцький національний університет ім.М.Остроградського), разом з професором О.І.Єлізаровим займався дослідженнями в галузі фізхімії поверхні твердих тіл.
Має більше 100 наукових і начально-методичних праць.
Отримав наукове звання доцента кафедри фізики у 1995 р.
В університеті (КФ ХПІ) займав посади:
• з 04.1992 р. до 07.1992 р. – асистент (ст.викладач) кафедри вищої математики;
• з 07.1992 р. до 09.1994 р. – ст.викладач кафедри фізики і хімії;
• з 09.1994 р. до 09.1995 р. - ст.викладач кафедри фізики;
• з 09.1995 р. до цього часу – доцент кафедри фізики (нині кафедра БЗЛ);
• з 02.1993 р. до 02.1999 р. – начальник НДЧ (за суміщенням);
• з 10.2000 р. до 09.2011 р. – декан факультету підвищення кваліфікації (директор навчально-наукового центру післядипломної та дистанційної освіти).

Назад