Головна>Підрозділи > Канцелярія
КрНУ
Канцелярія

Положення про відділ

Інструкція з діловодства

Положення про архів

Положення про експертну комісію університету

Канцелярія є самостійним структурним підрозділом університету та підпорядковується безпосередньо ректору.

Канцелярія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом університету, Колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і стандартами документаційного забезпечення управління, іншими нормативними документами, розпорядженнями ректора.


Штат співробітників канцелярії налічує 5 осіб: завідувач канцелярії, діловод, оператор електронної пошти, оператор комп'ютерного набору, завідувач архіву.

Роботою відділу керує Артеменко Лариса Леонідівна

КрНУ