Головна>Підрозділи > Канцелярія  
КрНУ
Канцелярія

Положення про відділ

Інструкція з діловодства

Положення про архів

Положення про експертну комісію університету

Канцелярія є самостійним структурним підрозділом університету та підпорядковується безпосередньо ректору.

Канцелярія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом університету, Колективним договором, правилами внутрішнього трудового розпорядку, правилами і стандартами документаційного забезпечення управління, іншими нормативними документами, розпорядженнями ректора.

До складу канцелярії входять такі структурні підрозділи:
1. Безпосередньо канцелярія
2. Машинописне бюро
3. Архів університету

Штат співробітників канцелярії налічує 7 осіб: завідувач канцелярії, діловод, оператор електронної пошти, дві друкарки першої категорії, завідувач архіву, архіваріус.

Роботою відділу керує Артеменко Лариса Леонідівна

КрНУ