Головна КрНУ> > Підрозділи

Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації

Нормативні документи


ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
педагогічних та науково-педагогічних працівників

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Постанова КМ України від 21.08.2019 № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Постанова КМ України 27.12.2019 № 1133 "ЗМІНИ, що вносяться до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Наказ МОН № 1341 від 30.10.2020 "Про затвердження Методичних рекомендацій для професійного розвитку науково-педагогічних працівників"

Лист МОН України № 1/9-683 від 04.11.2019 "Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників"

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів на підприємствах, в організаціях, наукових установах і навчальних закладах, затвердженим наказом МОН України № 48 від 24.01.13 р.

Положенням про професійне навчання кадрів на виробництві, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України № 127/151 від 26.03.01 р. (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці та соціальної політики № 92/147 від 03.03.2008

Наказ Міністерства соціальної політики № 218/475 від 18.04.2012 р.

Наказ Міністерства соціальної політики № 34/33 від 15.01.2018 р.

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників КрНУ

ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ
громадян України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1097

Спільний наказ МОН України, Міністерства фінансів та Міністерства економіки "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" від 23.07.2010 № 736/902/758

Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 № 2342-ІV

Наказ МОН України "Про затвердження Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році" від 27.04.2022 № 392

Положення про організацію освітньої діяльності на підготовчих курсах КрНУ

ПІДГОТОВКА ДО ВСТУПУ
іноземних громадян

Закон України "Про вищу освіту"

Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" № 3929-ХІІ від 04.02.1994

Наказ Міністерства освіти і науки України № 1541 від 01.112013 "Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства" (із змінами та доповненнями, внесеними згідно з Наказами МОН № 1272 від 11.12.2015, № 1167 від 11.08.2017)

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 № 1187 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності" (із змінами та доповненнями, внесеними згідно постановою КМ України від 24.03.2021 № 365)

Статут КрНУ

Положення про підготовче відділення для іноземних громадян Центру підвищення кваліфікації і професійної адаптації.

AТЕСТАЦІЯ
осіб щодо сертифікації енергетичної ефективності
та обстеження інженерних систем

Закон України "Про енергетичну ефективність будівель" № 2118-VIІІ від 22.06.2017

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядок проведення професiйної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність щодо сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем" № 605 від 26.07.2018

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем" № 600 від 09.06.2021

Положення про атестації осіб, які мають намір провадити діяльність щодо сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем