Головна>Факультети, кафедри >Керівництво факультету  Авторизація

Дата останнього оновлення інформації:
20.10.2017Факультет економіки і управління

Керівництво факультету

ПОЧТОВЮК Андрій Борисови - декан ФЕУ, доктор економічних наук, професор

Народився 6 вересня 1966р. у місті Білій Калитві Ростовської області. У 1992 році закінчив Московський державний технічний університет імені М.Є. Баумана за фахом „Технологія машинобудування”.

У 1996р. отримав другу вищу освіту у Кременчуцькому філіалі ХПІ за фахом „Менеджмент у виробничій сфері” .

У 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління в Національній академії державного управління при Президентові України зі спеціальності „Регіональне управління”.

З 2007р. працює на посаді декана факультету Управління КДУ імені Михайла Остроградського.

Є автором більше п’ятидесяти наукових робіт з кадрового менеджменту, у т.ч. 1 монографії, 4 навчальних посібників. Сфера наукових інтересів – психологія влади, управління освітою.

Пряхіна Катерина Андріївна - заступник декана

Народилася 07 жовтня 1987 року у м. Кременчуці. У 2010 році закінчила Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського і отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». У 2013 році закінчила аспірантуру Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського зі спеціальності 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами.

У Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського працює з 2014 року на посаді асистента кафедри економіки, а з 2016 року асистент кафедри маркетингу.

Є фіналістом програми «Відкритий світ» при бібліотеці Конгресу США, напрям «Освіта». У 2016 році проходила стажування в Інституті Технологій та Бізнесу Чеського Будейовіце, Чеська Республіка.

З 2017 року працює заступником декана факультету економіки і управління з організаційної та виховної роботи.

Є автором та співавтором більше 50 наукових публікацій у тому числі навчального посібника з грифом МОН. Сфера наукових інтересів: управління персоналом, соціальна відповідальність, державне управління.


ПИРОГОВ Дмитро Леонідович - заступник декана, кандидат технічних наук, доцент

Народився 09 жовтня 1964 р. у м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

У 1987 році закінчив Харківський політехнічний інститут (Кременчуцький філіал) за фахом „Автомобілі і трактори”.

3 1994 року працює в університеті. У 1996р. отримав другу вищу освіту у Кременчуцькому філіалі ХПІ за фахом „Менеджмент у виробничій сфері” .

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

3 2013 року заступник декана з науково-педагогічної і методичної роботи КрНУ імені Михайла Остроградського

Є автором і співавтором більше тридцяти наукових робіт технічного і економічного напрямів, двох державних патентів.