WebMaster analytics tracking from Google

 Головна>Абітурієнту  
КрНУ
Обсяги державного замовлення для студентів першого курсу
2016 року

освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”

Пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення в 2016 році (освітній рівень бакалавра на базі повної загальної середньої освіти) (денна форма навчання)

освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”, „магістр”

Обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру і докторантуру за рахунок бюджетного фінансування у 2016 році
КрНУ