Головна>Новини
КрНУ

Новини

Міжнародна конференція “Еліти, публічний діалог і реформа вищої освіти” м. Варшава (Польща).
04.02.09
Із 8 до 15 грудня 2008 року у м. Варшава (Польща) проходила міжнародна конференції “Еліти, публічний діалог і реформа вищої освіти”, в якій приймав участь начальник відділу міжнародних зв’язків Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського Андрій Маркевич. Конференція організована інститутом міждисциплінарних досліджень “ARTES LIBERALES” Варшавського університету та присвячена реформам вищої освіти, питанням автономії університетів, ліберального навчання, зокрема в Україні.
На конференції були присутні науковці та керівники університетів з Польщі, Білорусі, Росії, США, Нідерландів, Словаччини та України, яку, зокрема, представляв Міністр освіти і науки України Іван Олександрович ВАКАРЧУК. Також Україну представляли: Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів), : Український католицький університет (Львів), Києво-Могилянська Академія (Київ), Університет економіки та права «КРОК» (Київ), Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (Харків), Кременчуцький державний політехнічний університет імені Михайла Остроградського (Кременчук).

Значну зацікавленість викликала доповідь міністра освіти і науки України Івана Вакарчука “Університетська автономія і реформа вищої освіти. Ситуація в Україні”, з якою він виступив 8 грудня 2008 року у Варшаві. У своїй доповіді міністр зазначив, що “Приєднання у травні 2005 року України до Болонського процесу спонукало нас, українців, розпочати глибинну реформу вищої освіти країни на основі наукового прогнозування її результатів і збереження та розвитку досягнень національної освіти і духовної культури”.
Іван Вакарчука відмітив, що на законодавчому рівні розроблено принципово нову структуру вищої освіти, яка передбачає трициклову схему підготовки: бакалавр – магістр – доктор філософії (PhD). Причому навчання за третім циклом буде здійснюватися винятково за денною формою навчання.
Визначено такі типи вищих навчальних закладів, як: університет (класичний, технічний, технологічний, галузевий); академія; коледж; професійний коледж. Визначено наукові ступені (доктор філософії, доктор наук) та вчені звання (ад’юнкт, доцент, професор) і порядок їх присудження та присвоєння. Також Іван Вакарчук зазначив, що Міністерство освіти і науки України приділяє особливу увагу міжнародній співпраці та входженню в загальноєвропейський освітній простір.

Після представленої доповіді міністра та ії обговорення Андрій Маркевич мав змогу поспілкуватись з міністром освіти і науки України Іваном Вакарчуком, розповісти про діяльність КДПУ імені Михайла Остроградського щодо міжнародної співпраці та входженню в загальноєвропейський освітній простір, підтвердженням чого став примірник газети “Політехнік” презентований Андрієм Маркевичем міністру освіти і науки України Івану Вакарчуку, саме у якому і йдеться про підписання Великої Хартії Університетів у місті Болонья, участь наших молодих науковців – студентів у роботі X Міжнародного PhD – семінару в Польщі, та інші досягнення та аспекти життя нашого університету.

КрНУ