Головна>Новини
КрНУ
Новини

«STARTUP у КрНУ»
15.05.17
У КрНУ відбулася презентація проекту «Startup Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського».

Цей проект включив у себе декілька стартапів, що можуть бути реалізовані університетом. Ці проекти розроблені командою координаторів к. т. н. Бойка С. М., к. е. н. Петченко М. В., к. т. н. Яцини М. М.


Також на презентації були присутні: перший проректор Никифоров В. В., старший викладач кафедри фінансів і кредиту Волошина О. В., начальник центру міжнародної діяльності Гладир А. І., начальник науково-дослідної частини Троцко О. В.

Як зазначив Бойко С. М., на сьогодні стартапи є однією з рушійних сил у сучасній економіці і, як правило, зароджуються в університетах різних країн світу. Було наведено приклади відомих компаній, серед яких: Microsoft, Apple, Facebook, Вконтакте, Однокласники, Вікіпедія, YouTube, Twitter. А також приклади успішних українських стартапів: Depositphotos, Terrasoft, TemplateMonster, Coursmos, Сlickky, Augmented Pixels, GitLab 9, Petcub, Grammarly.

Проекти координатора к. т. н. Бойка С. М.

Університетський ліцей. На базі 4 ліцею м. Кременчук інтегрувати 10 клас з природничим профілем у міжшкільну університетську освіту. До переваг цього проекту належить: проведення лабораторних робіт на сучасному обладнанні; професійна підготовка до складання ЗНО; участь у різних міжнародних програмах і заходах. Особливостями проекту є: проведення навчання на базі 4 ліцею м. Кременчук із використанням лабораторної бази КрНУ імені Михайла Остроградського; залучення кращих фахівців 4 ліцею м. Кременчук; викладання профільних навчальних дисциплін провідними фахівцями в галузі природничих наук КрНУ імені Михайла Остроградського.

Трансфер технологій і патентів. Мета проекту – інтеграція науки та впровадження наукових розробок у промисловість, залучення молоді до наукової роботи, співпраця з підприємствами для просунення та патентування ідей молодих учених.

Реклама. Мета проекту – реклама проектів КрНУ, реклама STARTUP КрНУ, реклама заходів КрНУ, через соціальні мережі, огорожу території КрНУ та засоби масової інформації.

Онлайн освіта кооринатора к. т .н. доц. Яцини М. М.

Мета проекту – створення мультимедійної бази лекційного, експериментального та наукового матеріалу для дистанційного викладення основних принципів і положень фундаментальних і прикладних знань, що базуються на наданні освітніх послуг на сервісі Youtube. Основне завдання – популяризація науки з використанням методів і ресурсів, якими люди користуються для власного задоволення.

Проекти координатора к. е. н. Петченко М. В.

Вебінари у прямій трансляції, запис лекційного матеріалу, лабораторних, практичних (семінарських) занять з навчальних дисциплін. Мета проекту – поглиблене вивчення навчальних дисциплін з використанням авторських методик, формування і розвиток в учасників проекту наукового мислення, умінь активно брати участь у дискусіях, робити висновки, аргументовано висловлювати і відстоювати свою думку, розвивати навички самостійного пошуку і аналізу навчальної інформації. Цільова аудиторія: студенти та викладачі КрНУ ім. Михайла Остроградського, а також студенти і викладачі ВНЗ України та інша активна аудиторія, що бажає отримати додаткові знання з навчальних дисциплін освітніх ступенів «Бакалавр» і «Магістр».

Тематичні майстер-класи у стінах університету. Мета проекту – створити умови для загального та професійного самовдосконалення учасників проекту на матеріально-технічній базі університету. Цільова аудиторія: студенти КрНУ та інших ВНЗ м. Кременчук, діти дошкільного та шкільного віку, люди похилого віку та просто активне населення міста.

Еко-фуд в університеті (авторські рецепти страв і напоїв, еко-дизайн). Мета проекту – забезпечення цільової аудиторії екологічними, якісними, свіжими, безпечними, смачними стравами та напоями в широкому асортименті з авторським підходом науковців університету. Цільова аудиторія: студенти, магістри, аспіранти, викладачі КрНУ та інші відвідувачі міста.

Тематичні екскурсії. Тематичні та інтерактивні квести за освітніми програмами та іншими напрямами в м. Кременчук і прилеглих територіях. Мета проекту – формування навичок навчально-пізнавальної, інформаційної та комунікативної компетенції в учасників проекту, здатність визначати та розв’язувати в ігровій формі проблеми у певній галузі діяльності чи за напрямом. Цільова аудиторія: діти шкільного віку, студенти ВУЗів у м. Кременчук та активне населення міста.

Усі проекти дуже зацікавили присутніх і бурхливо обговорювалися, також під час презентації виникало багато ідей і доповнень до запропонованих проектів. Але можна впевнено сказати, що підґрунтя для подальших звершень закладено.
КрНУ