Головна>Новини
КрНУ


Новини

Стажування викладачів в Інституті технологій та бізнесу (м. Чеське Будейовіце, Чехія)
20.06.17
Протягом квітня і травня викладачі КрНУ відвідали Інститут технологій та бізнесу (м. Чеське Будейовіце, Чехія) для проходження стажування.


З 15 по 29 травня на кафедрі туризму проходила стажування д.екон.н., проф., завідувач кафедри туризму КрНУ Труніна І. М. Вона детально ознайомилася з навчальним процесом в Інституті технологій та бізнесу, а також з особливостями навчальних планів за спеціальністю.

У період з 24 квітня по 31 травня викладач кафедри перекладу Ануріна І. С. перебувала на стажуванні на кафедрі іноземних мов зазначеного вищого навчального закладу. Стажування передбачало викладання німецької мови для студентів денної та заочної форми навчання, які здобувають економічні та технічні професії. До того ж викладач Ануріна І. С. працювала з чеськими колегами над написанням наукової статті з проблематики викладання німецької мові для студентів, які вже володіють англійською мовою.

Також у період з 15 травня по 9 червня на факультеті стратегії підприємства проходив стажування к.психол.н., доц., доцент кафедри здоров’я людини та фізичної культури КрНУ Кущ О. С. Він ознайомився з особливостями викладання прикладної психології та працював з чеськими колегами над написанням наукової статті з проблематики визначення професійного профілю мислення студентів за допомогою вербальних індикаторів.


З 22 травня по 4 червня на факультеті технології тривало стажування доцетів нашого університету: к.ф-м.н., доцента кафедри біотехнологій та біоінженерії Єлізарова М. О. та к.т.н., доцента кафедри технології машинобудування Шлика С. В. Доцент Єлізаров М.О. вивчав навчальний процес на кафедрі інформатики та природничих наук та разом з чеськими колегами працював над створенням моделі двигуна Стірлінга власної конструкції; зокрема на 3D-принтері були надруковані деякі деталі майбутнього двигуна. По завершенню будівництва моделі й випробуванню її в роботі планується написання і публікація спільної наукової статті.

У свою чергу, доцент Шлик С.В. ознайомився з навчальним процесом на кафедрі технології машинобудування Інституту технологій та бізнесу. У період стажування доценту Шлику С.В. була надана можливість долучитися до підсумкового контролю студентів приймаючої кафедри. В рамках наукової співпраці доцентом Шликом С.В. разом з чеськими колегами була підготовлена до публікації наукова стаття та заплановано ще дві статті у співавторстві.


Приймаюча сторона та представники нашого університету виявили спільну зацікавленість у подальшому розвитку програми науково-педагогічних стажувань. Відбулася зустріч представників КрНУ з ректором партнерського навчального закладу Мареком Вохозкою, в рамках якої обговорювалися перспективи та плани подальшої співпраці між університетами.


КрНУ