Головна>Новини
КрНУНовини

Конференція «Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти»
09.10.17
5-6 жовтня у Запорізькому національному університеті (ЗНУ) проходила Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти».

Головне завдання конференції – обговорення проблем і перспектив впровадження в Україні нової системи підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти, внесення пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення діючої нормативно-правової бази, організаційних, методичних та інституційних засад діяльності аспірантури, присвоєння наукових ступенів, підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації.

Учасниками конференції – близько 400 науковців та освітян, зокрема проректори з наукової роботи, завідувачі відділами аспірантури і докторантури, начальники науково-дослідних частин, голови і вчені секретарі спеціалізованих вчених рад, аспіранти, докторанти, представники рад молодих учених, наукові, науково-педагогічні працівники. Наш університет представляли перший проректор проф. В.В. Никифоров, начальник НДЧ доц. Троцко О.В. та фахівець аспірантури і докторантури Новак Л.В.

На конференції були присутні представники Міністерства освіти і науки України та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), зокрема: заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич, радник міністра освіти і науки Михайло Винницький, директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Міністерства освіти і науки України Андрій Шевцов, заступник директора департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України Світлана Криштоф, начальник відділу підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів МОН України Олена Воронюк, які виступали з пленарними та секційними доповідями, відповідали на питання та приймали пропозиції щодо удосконалення змісту реформ вищої школи.

Під час пленарного засідання присутніх у залі привітали: голова наглядової ради ЗНУ Микола Фролов, заступник міністра освіти і науки Юрій Рашкевич, заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації Едуард Гугнін, а також були представлені чотири доповіді, які стали базою для подальшого обговорення нагальних питань реформування галузі підготовки наукових кадрів у системі вищої освіти.

Директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування Андрій Шевцов представив присутнім доклад на тему «Системна трансформація підготовки та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні». Було презентовано нову структурну схему, де учасниками підготовки виступають Міністерство освіти і науки України, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти та ВНЗ. Постановою Кабміну України № 261 від 23 березня 2016 року «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» було затверджено новий порядок підготовки кадрів. Проте залишаються неузгодженими ціла низка питань на законодавчому рівні. Тому нагальною потребою є їхнє обговорення та здобуття рекомендацій, які дозволять усім учасникам процесу вдало взаємодіяти й розвивати, а не гальмувати галузь. Нагальною потребою є необхідність у короткий термін виробити й затвердити стандарти підготовки кадрів на докторському ступені. Доповідач також звернув увагу присутніх на велику кількість новел, передбачених у новому законі, вони стосуються як порядку захисту наукових звань, так і ліцензування, роботи спеціалізованих вчених рад тощо. При цьому більше повноважень надається у розгляді багатьох питань, що стосуються захисту наукових робіт, самим ВНЗ. Розглядалися також інші тенденції галузі та проблемні моменти, які потребують швидкого вирішення. Це питання академічної доброчесності, боротьби з плагіатом, створення Національного репозитарію академічних текстів тощо.

Радник Міністра освіти і науки України Михайло Винницький представив присутнім черговий «Проект нового Порядку присудження наукових ступенів», який винесений на публічне обговорення у колі наукової та освітньої спільноти. Головну увагу він звернув на моменти, пов’язані з процедурою захисту наукових звань. Ознайомитися із змістом документів можна за посиланням: http://www.dochub.com.ua/uk/normatyvno-pravova-baza.

В подальшому було представлено дві доповіді господарів конференції: «Система підготовки докторів філософії (PhD) у Запорізькому національному університеті» завідувача відділу аспірантури і докторантури ЗНУ Юрія Каганова та «Теоретичні та практичні аспекти дослідницько-інноваційної підготовки докторів філософії (PhD)» начальника науково-дослідної частини ЗНУ Вікторії Меняйло. Під час останньої доповіді було презентовано навчально-методичний посібник – «Підготовка докторів філософії (PhD) у Запорізькому національному університеті».

Надалі учасники конференції продовжили обговорення нагальних питань і тем, що стосуються розвитку науки та освіти в Україні, у рамках панельних дискусій: «Реформування Порядку присудження наукових ступенів і діяльності спеціалізованих вчених рад», «Організаційні питання підготовки докторів філософії», «Освітня підготовка докторів філософії», «Наукові публікації і створення національного репозитарію академічних текстів»; «Академічна мобільність» і «Питання академічної доброчесності». За результатами роботи конференції видано збірник матеріалів.

Нижче у посиланнях наведені матеріали представлені на конференції, зокрема: навчально-методичний посібник «Підготовка докторів філософії (PhD) у Запорізькому національному університеті» та проекти щодо: порядку присудження наукових ступенів, процедури формування спеціалізованих вчених рад, процедури захисту доктора філософії (PhD) та процедури захисту доктора наук.

КрНУ