Головна>Новини
КрНУ
Новини

У КрНУ відбулась акредитація спеціальностей 061 «Журналістика» та 242 «Туризм» за другим (магістерським) рівнем
21.12.17
Згідно з "Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у ВНЗ та вищих професійних училищах", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978 (зі змінами і доповненнями) та "Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти", затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187, у КрНУ створені робочі групи для підготовки документів, проведення акредитації та ліцензування спеціальностей (напрямів) у 2017-2018 н.р. відповідно до переліку:

№ з/п Назва спеціальності (напряму) Керівник робочої групи Попередня експертиза
АКРЕДИТАЦІЯ

Другий освітній рівень (магістерський)
1 061 Журналістика Сізова К.Л. 10.11.2017
2 242 Туризм Труніна І.М. 10.11.2017

В період з 18 по 20 грудня 2017 року на кафедрі філології та видавничої справи Кременчуцького національного університета імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 14.12.2017 року № 412-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Журналістика" із спеціальності 061 "Журналістика" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:
Погребна Вікторія Леонідівна
- завідувач кафедри журналістики Запорізького національного технічного університету, доктор філологічних наук, професор, голова комісії;
Бондаренко Тетяна Григорівна - завідувач кафедри журналістики, реклами і PR-технологій Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кандидат філологічних наук, доцент, член комісії.

За результатами роботи комісії був підготовлений висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми Журналістика для подання у МОН України.


З 19 до 21 грудня 2017 року на кафедрі Туризму Кременчуцького національного університета імені Михайла Остроградського відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України "Про проведення акредитаційної експертизи" від 14.12.2017 року № 413-л проводилась первинна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми "Туризмознавство" зі спеціальності 242 "Туризм" за другим (магістерським) рівнем.

Склад акредитаційної комісії:
Сущенко Олена Анатоліївна
- завідувач кафедри туризму Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, доктор економічних наук, професор, голова комісії;
Коротун Сергій Ігорович - завідувач кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Національного університету водного господарства та природокористування, кандидат географічних наук, доцент.

За результатами роботи комісії був підготовлений висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми Туризмознавство для подання у МОН України.

Висновки експертних комісій
за результатами первинних акредитаційних експертиз підготовки магістрів
у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського :

зі спеціальності 061 "Журналістика"

зі спеціальності 242 "Туризм"

КрНУ