Головна>Новини
КрНУ

Новини

Міжнародна мобільність лектора з Абертейського університету
06.03.18
З 27 лютого по 6 березня 2018 року в Кременчуцькому національному університету імені Михайла Остроградського відбувалася реалізація чергової міжнародної програми кредитної академічної мобільності Еразмус+, учасником якої цього разу став лектор Бізнес-школи Абертейського університету (британського університету в Шотландії, м Данді) д-р Бібек Бхатта.

Міжнародна кредитна мобільність, як відомо, спрямована на підвищення потенціалу та привабливості ВНЗ-партнерів на міжнародній арені(в контексті стратегій їх модернізації та інтернаціоналізації), посилення міжнародних зв’язків між закладами освіти, активізацію їх діяльності на місцевому та міжнародному рівнях.

Візит відбувся в рамках другої частини програми академічних обмінів Еразмус+ для науковців КрНУ та шотландського університету-партнера. Перша частина програми передбачала короткострокове стажування науково-педагогічних працівників КрНУ в Бізнес-школі Данді (детальніше див. за посиланням http://www.kdu.edu.ua/new/detail.php?id=1600).


Лекції д-ра Бібека Бхатта викликали жвавий інтерес серед освітян та студентів університету. Тематика лекцій, що викладалися англійською мовою, була присвячені таким питанням:
– тимчасова вартість грошей;
– рішення міжнародного капіталу бюджету;
– міжнародна диверсифікація.

Програма мобільностішотландського вченого, крім лекційних годин, передбачала зустрічі з колегаминафакультеті економіки та управління, обговорення фахових питань з викладачами та студентами кафедри економіки, кафедри обліку, аналізу та аудиту, кафедри фінансів та кредиту, кафедр менеджменту, маркетингу та туризму.

Неабиякий інтерес викликав семінар, присвячений використанню он-лайн платформи дистанційного навчання Абертайського університету, яка забезпечує ефективну взаємодію між викладачами та студентами, та, врешті-решт, сприяє підвищенню якості надання освітніх послуг. Ця платформа побудована на базі внутрішньо-університетської мережі Інтранет та забезпечує підтримку навчального процесу за допомогою спеціалізованого додатку Blackboard.

На зустрічі з ректором КрНУ проф. М. В. Загірняком та директором центру міжнародної діяльності доц. А. І. Гладирем д-р Бібек Бхатта відзначив високій рівень підготовки українських студентів, подякував за якісну організацію програми перебування в КрНУ та висловив впевненість у необхідності подальшого зміцнення міжнародних відносин між університетом та Бізнес-школою Данді, що буде безперечнокорисним для обох установ.

У свою чергу, ректор проф. М.В. Загірняк запевнив представника Абертайського університету у своїй повній підтримці всіх можливих форм співробітництва кременчуцьких науковців з шотландськими колегами.КрНУ