Головна>Новини
КрНУ

Новини

ХХV Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»
03.05.18
Згідно Посвідчення УкрІНТЕІ «Про реєстрацію Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених» від № 650 від 26.10.2017 р., 25 – 26 квітня 2018 р.в Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського проведено ювілейну ХХV Міжнародну науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства».

Метою конференції є: залучення студентства до наукової діяльності; обмін досвідом та ідеями між молодими вченими, які представляють різні наукові школи; стимулювання творчої діяльності молодих науковців; ознайомлення молоді з результатами останніх досліджень та інноваційними тенденціями в науці.

Географія і кількість учасників конференції зростає з кожним роком.


Реєстрація учасників конференції


У 2018 році в конференції взяли участь молоді вчені з Чехії, Бельгії, Португалії, Угорщини, Словаччини, Польщі, Білорусії, Китаю, Канади, Німеччини, Швеції.

Для участі в конференції було заявлено 390 наукових доповідей, у тому числі 69 доповідей з 36 вищих навчальних закладів зарубіжжя та України, а також представники Малої академії наук і Кременчуцького медичного коледжу.


Пленарне засідання конференції


Пленарне засідання конференції


Пленарне засідання конференціїПід час проведення конференції з вітальним словом до науковців звернувся перший проректор Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського д. б. н., проф. В. В.Никифоров, перший заступник міського голови м. Кременчука В. М. Пелипенко та доктор філософії Вищої школи європейських досліджень Штефан Каван (Чеська Республіка).


Вітальне слово першого проректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського д. б. н., проф. В. В. Никифорова


Вітальне слово першого заступника міського голови В. М. Пелипенко


Вітальне словодоктора філософії Вищої школи європейських досліджень Штефана КаванаЗацікавили присутніх пленарні доповіді к. пед. н., доц. І. О. Солошич «Активізація науково-дослідницької діяльності студентів, аспірантів та молодих учених» та аспіранта Манько Романа «Можливості та перспективи роботи студентів та аспірантів у науковій сфері».


Пленарна доповідь к. пед. н., доц. І. О. Солошич «Активізація науково-дослідницької діяльності студентів, аспірантів та молодих учених»


Пленарна доповідь аспіранта Манько Романа «Можливості та перспективи роботи студентів та аспірантів у науковій сфері»25-26 квітня конференція проводилась за секціями:

– Транспорт. Дорожні та будівельні машини.
– Автомобільний транспорт.
– Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології.
– Проблеми створення нових машин і технологій.
– Транспортні технології.
– Інноваційність прогресивних методів обробки і технологічного обладнання.
– Будівництво. Землеустрій. Цивільна безпека.
– Екологічна безпека.
– Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки.
– Механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні.
– Проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки.
– Перспективи розвитку туризму: теорія, методологія, практика.
– Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг.
– Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук.
– Екологічні та біологічні технології.
– Здоров’я людини та фізична реабілітація.


Керівники та організаційні секретарі секцій Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Актуальні проблеми життєдіяльності суспільства»


Засідання секції «Екологічні та біологічні технології»Засідання секції«Екологічна безпека»


Засідання секції «Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки»


Засідання секції «Комп’ютерні мережі та сучасні інформаційні технології»


Засідання секції «Транспортні технології»


Засідання секції «Інноваційність прогресивних методів обробки і технологічного обладнання»


Засідання секції «Будівництво. Землеустрій. Цивільна безпека»


Засідання секції «Проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки»


Засідання секції «Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук»


Засідання секції «Механізми регулювання інноваційних процесів у регіоні»


Засідання секції «Автомобільний транспорт»


Засідання секції «Здоров’я людини та фізична реабілітація»


Засідання секції «Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг»


Засідання секції «Транспорт. Дорожні та будiвельнi машини»


Засідання секції «Проблеми створення нових машин і технологій»Підбиття підсумків конференції:


Виступ голови організаційного комітету к.пед.н., доц. Солошич І. О.


Виступ організаційного секретаря секції «Автомобільний транспорт» к.т.н., доц. Черненка С.М.


Виступ організаційного секретаря секції «Управління маркетингом на сучасному етапі розвитку економіки» старшого викладача Збиранник О.М.


Виступ керівника секції «Екологічна безпека» к.т.н., доц. Святенка А. І.


Виступ організаційного секретаря секції «Інноваційність прогресивних методів обробки і технологічного обладнання» к.т.н., доц. Яцини М.М.


Виступ організаційного секретаря секції «Проблеми менеджменту в трансформаційний період розвитку економіки» старшого викладача Семеніхіної В.В.


Виступ організаційного секретаря секції «Здоров’я людини та фізична реабілітація» старшого викладача Сорокіної С.О.


Виступ організаційного секретаря секції «Бухгалтерський облік, фінанси та грошовий обіг» к.е.н., старшого викладача Олійник Є.В.


Виступ організаційного секретаря секції «Актуальні дослідження у галузі юридичних, гуманітарних та соціальних наук» асистентки Ігнатьєвої В.В.


Виступ організаційного секретаря секції «Транспорт. Дорожні та будiвельнi машини» асистентки Жовтяк I.I.


Виступ організаційного секретаря секції «Будівництво. Землеустрій. Цивільна безпека» магістра Корольової Т.Ю.


Виступпредставника секції «Перспективирозвитку туризму: теорія, методологія, практика» Різниченко Н. С.


Виступ організаційного секретаря секції «Транспортні технології» к.т.н., доц. Загорянсього В. Г.За результатами конференції було видано збірник матеріалів.

Роботавідбулася в атмосфері плідної співпраці, що дає нам змогу сподіватися на спільні наукові дослідження між молодими науковцями нашого університету та представниками інших ВНЗ.

Організаційний комітет конференції

КрНУ